BTW 6% schilder

De btw 6% tarief ( word 9% vanaf 1 januari  2019 ) .

Voor welke werkzaamheden aan de woning geldt het verlaagde Btw-tarief?

Bij een vooruitbetaling vóór 1 januari 2019 moet alsnog 3% BTW worden bijbetaald indien de prestatie wordt verricht na 1 januari 2019.

Bij een doorlopende prestatie zoals een abonnement op een tijdschrift wordt voor een langere periode vooruit gefactureerd.

In het geval deze periode bijvoorbeeld een jaar of een half jaar bedraagt moet over de periode die na 1 januari 2019 valt, 3% BTW bijbetaald worden.

Let er op dat voor de 3% bij te betalen BTW aan ondernemers een factuur dient te worden verstuurd.

Ook is het mogelijk de oorspronkelijke factuur (gedeeltelijk) te crediteren en een nieuwe factuur uit te reiken.

 

Schilders Korting voor alle huiseigenaren met een huis ouder dan 2 jaar!

Met ingang van 15 september 2009 is het Btw-tarief voor schilder en stucwerk verlaagd naar 6%.

Dit geldt zowel voor de binnenkant als de buitenkant van uw huur- of koophuis mits deze ouder is dan 2 jaar.

Het lage tarief betreft zowel de dienst (arbeid) als de gebruikte materialen (verf e.d., NIEUW Behangen valt onder het 6%-tarief als het een woning betreft die minimaal 2 jaar oud is).

Deze maatregel kan u een aanzienlijk voordeel opleveren!

Het nieuwe, lagere tarief geldt alleen voor woningen van 2 jaar of ouder.

Voor woningen jonger dan 2 jaar en voor gebouwen met een andere bestemming dan die van particuliere bewoning geldt dit tarief dus niet.

Rekenvoorbeeld Stel, de totale kosten van manuren en materialen bedragen: € 3.630,- exclusief de BTW.

In de oude situatie kwam hier 21% BTW bij: € 762,- Is: € 4.392,- incl. de BTW.

In de nieuwe situatie bedraagt de BTW 6%: € 218,-

Dit maakt een totaal van € 3.848,-

U bespaart in de nieuwe situatie dus: € 544,-

Blijft het lage Btw-tarief voor schilderwerk nog gehandhaafd?

Op 15 september 2009 heeft de overheid de BTW op schilderwerk tijdelijk verlaagd om de werkgelegenheid te bevorderen.

Het BTW-tarief voor schilderwerk aan particuliere woningen van ten minste twee jaar oud is 6% en dat lage tarief blijft bestaan.

Neem dan vrijblijvend contact op met Johan uw schilder en ervaar mijn manier van werken.

U zult er geen spijt van krijgen! De btw 19% tarief ( word 21% vanaf 1 Oktober 2012 ) .

Voor welke werkzaamheden aan de woning geldt het verlaagde Btw-tarief?

  images

Het verlaagde BTW-tarief geldt voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond.

Bepaalde voorbereidings- en voor behandelings-werkzaamheden die een schilder of stukadoor moet verrichten voordat wordt overgaan tot het eigenlijke schilder- of stukadoorswerk vallen ook onder het verlaagde BTW-tarief.

Het verlaagde tarief is echter niet van toepassing als de werkzaamheden te verafstaan van het eigenlijke schilder of stukadoorswerk.

Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanbrengen van tegels of het plaatsen van een nieuwe wand alvorens met de schilders of stukadoorswerkzaamheden begonnen kan worden.

.
images1-150x150 naamloos1   Contact