BTW 9% schilder

Schilders Korting voor alle huiseigenaren met een huis ouder dan 2 jaar!        

Met ingang van 1-1- 2019 januari  is het Btw-tarief 6% voor schilder en stucwerk verhoogd  naar 9%.

Dit geldt zowel voor de binnenkant als de buitenkant van uw huur- of koophuis mits deze ouder is dan 2 jaar.

Het lage tarief betreft zowel de dienst (arbeid) als de gebruikte materialen (verf e.d., NIEUW Behangen valt onder het 9%-tarief als het een woning betreft die minimaal 2 jaar oud is).

Deze maatregel kan u een aanzienlijk voordeel opleveren!

Het nieuwe, lagere tarief geldt alleen voor woningen van 2 jaar of ouder.

Voor woningen jonger dan 2 jaar en voor gebouwen met een andere bestemming dan die van particuliere bewoning geldt dit tarief dus niet.

Rekenvoorbeeld Stel, de totale kosten van manuren en materialen bedragen: € 3.630,- exclusief de BTW.

In de oude situatie kwam hier 21% BTW bij: € 762,- Is: € 4.392,- incl. de BTW.

In de nieuwe situatie bedraagt de BTW 9%: € 326.,-

Dit maakt een totaal van € 3.956.,-

U bespaart in de nieuwe situatie dus: € 436,-

Blijft het lage Btw-tarief voor schilderwerk nog gehandhaafd?

Door de BTW verhoging van 6% naar 9% BTW worden schilder en diensten duurder voor particuliere consumenten.

Deze groep consumenten kan de BTW die in rekening wordt gebracht op deze goederen en diensten niet als voorbelasting in aftrek brengen, waardoor de geleverde prestatie per saldo duurder wordt.

Voor ondernemers die recht hebben op aftrek van BTW heeft de BTW verhoging geen invloed.

Deze ondernemers kunnen de BTW in aftrek brengen. Voor ondernemers die geen of slechts gedeeltelijk BTW in aftrek kunnen brengen leidt de afgesproken verhoging eveneens tot een kostenpost.

Neem dan vrijblijvend contact op met Johan uw schilder en ervaar mijn manier van werken.


Het verlaagde BTW-tarief geldt voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond.

Bepaalde voorbereidings- en voor behandelings-werkzaamheden die een schilder of stukadoor moet verrichten voordat wordt overgaan tot het eigenlijke schilder- of stukadoorswerk vallen ook onder het verlaagde BTW-tarief.

Het verlaagde tarief is echter niet van toepassing als de werkzaamheden te verafstaan van het eigenlijke schilder of stukadoorswerk.

Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanbrengen van tegels of het plaatsen van een nieuwe wand alvorens met de schilders of stukadoorswerkzaamheden begonnen kan worden.

U zult er geen spijt van krijgen!


images1-150x150 naamloos1   Contact  Offerte Aanvragen